Managing Up

Ngày đầu tiên bạn đi làm, mình dặn, đi làm quan trọng nhất là phải biết add value – tạo ra giá trị. Chỉ có tạo ra giá trị, mình mới được người khác trân trọng. Đi làm, chuyện quan trọng thứ 2 là phải biết Managing Up – Quản trị sếp. Bản hỏi, quản trị sếp là làm sao, tưởng sếp mới quản trị nhân viên chớ.

Read moreManaging Up